Om

Berit Hartveit

 

Utgangspunktet for min billedskaping er alltid en sterk sanselig fascinasjon av det visuelle. Kjernen i mitt kunstneriske prosjekt er å utforske forholdet mellom representasjon og abstraksjon i fotografi: hvordan et fotografisk bilde framtrer som en avbildning av noe konkret, samtidig som bildets visualitet yter motstand mot en rent deskriptiv lesning. Gjennom mine valg, av utsnitt - av forholdet mellom dybde og flate - av farger, utnytter jeg kameraets evne til gjengivelse av detaljer og fokuserer på det fotografiske bilde som subjektiv konstruksjon. Jeg er særlig opptatt av å utforske hvordan farge aktiverer og påvirker bildets uttrykk.

 

 

 

 

 

Kontakt:

 

berit.h@online.no

+47 970 98 394

Møllendalsveien 17, 5009 Bergen